Välkommen till F-1 Röd

Stenkulans Safirer

Om bloggen

Om oss

Vi som startat denna klassida är F-1 RÖD i arbetslaget Lilla Safiren på Stenkulan i Stenkullen, Lerums kommun. I vår klass går det 25 elever och vi är fyra pedagoger i klassen.

Webbplatsens syfte och mottagare

Vi vill att den digitala tekniken ska vara en naturlig del av skolans vardag. Den digitala tekniken ger möjligheter för en mer aktiv lärandeprocess. Från att enbart vara konsumenter av kunskap/film/foto m.m. kan nu eleven bli producent. Vi vill med hjälp av digital teknik skapa möjligheter för eleverna att bli aktiva medskapare av samhället.

Genom klassidan kan vi kommunicera med omvärlden och hemmen och skapa uppgifter/filmer där eleven kan träna vidare på arbetsområden vi arbetar med i skolan.

Den pedagogiska kopplingen

I början är det framför allt vi pedagoger som lägger in material på klassidan men vår framtidsplan är att eleverna ska bli mer och mer delaktiga. Med hänsyn till det som står i våra styrdokument vill vi pedagoger genom bloggen ge eleverna en förståelse för att deras delaktighet är en viktig del i vårt arbete i skolan. Vi lär av varandra och tillsammans med varandra, både pedagoger och elever.

Ur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11)

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande (Skolverket, 2011, s. 14)

Upphovsrätt

Film och foto som vi lägger på bloggen är sådant som vi själva producerat. Om vi hämtar bilder på nätet är det från sidor som är tillåtna att hämta från. Vi har fått föräldrarnas tillåtelse att lägga ut bilder på deras barn på klassidan. Vi har också fått tillstånd från föräldrar och barn att publicera elevarbeten på internet. Genom fortbildning för oss pedagoger och samtal med barnen har vi ökat vår kunskap ang. bilder för att undvika att bilder hanteras fel eller plagieras.

Varför ska vi få pris i Webstjärnan och vad har vi lärt oss?

Jo, för att vi tillsammans lärt oss och lär oss så mycket om webpublicering, upphovsrätt m.m.

Vi, både pedagoger och elever, lär oss också så mycket om vilka vinster som ett öppet och kommunikativt arbetssätt ger. Eleverna känner sig sedda, får en mottagare och vi öppnar oss mot samhället.

Eftersom vi även använder sidan som en portal för övningar m.m. lär vi oss också om vilka moderna källor till kunskap det finns. Allt från spel till andra sidor och länkar.

Kommentera

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén